جزئیات

شرح ملک

چهار طبقه ۱۲ واحد

طبقه اول واحد دو

متراژ ۶۷

پارکینک اقرار نامه – انباری – آسانسور

ویژگی ملک

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*