مقایسه جدول قیمت گذاری

قیمت های ما

 • قیمت
 • فضای حافظه
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه رم

پایه

5000

 • 10GB
 • هفتگی
 • 2GB

استاندارد

8000

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

10000

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

قیمت های ما

 • قیمت
 • فضای حافظه
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه رم

پایه

5000

 • 10GB
 • هفتگی
 • 2GB

استاندارد

8000

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

10000

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

پیشرفته

10000

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

مشاوره رایگان برای پروژه خود دریافت کنید، با ما همین امروز تماس بگیرید